Klavye Nedir ve Klavye Tuşları ve Özellikleri Nelerdir ? Hangi Tuş Hangi İşe Yarar Yayınlanma Tarihi : 17.10.2019 00:40:46 - 2 yıl önce
2376 izlenme2376 okunma 0 yorum0 yorum

Klavye Nedir? Klavye Tuşları ve Özellikleri Nelerdir? Hangi Tuş Hangi İşe Yarar


 


 En kısa tanımıyla klavye, veri giriş birimidir. Çeşitli özelliklere sahip tuşlardan oluşan ve bilgisayar kullanırken veri girişlerini sağlayan donanım elemanıdır. Klavye pek çok işlevi sağlayan onlarca tuştan oluşur. Bu tuşlar ve oluşturdukları kombinasyonlar sayesinde, bilgisayarda yazı yazılabilmesi ve komut girişi yapılabilmesini sağlar.


 


Sonuçta, bilgisayar kullanımının temelini oluşturan klavye, sahip olduğu tuşlar ile veri girişini sağlamaktadır. Bu nedenle, klavye tuşlarını ve özelliklerini iyi bilmek gerekmektedir.


 Klavyede bulunan tuşlar, başlıca yedi alt grupta imcelenir;


 1) Kontrol Tuşları


 Enter, Ctrl, Alt, AltGr, Tab, Shift, Esc, Backspace, Delete, Insert, Print Screen, Windows ve Kısayol tuşları bu gruptadır. Şimdi bu tuşları inceleyelim;


 a) Enter: Klavyede iki adet bulunur. Temel işlevi onaylamadır. Enter, yapılan bir işlemin onaylandığını veya istisnai olarak bittiğini gösterir. Kelime işlem programlarında (Ör: Word) satır atlamak için kullanılır.


 b) Ctrl: Klavyede iki adet bulunur. Kombinasyon tuşudur. Diğer tuşlarla farklı kombinasyonlar halinde kullanılır.


 c) Alt: Klavyede bir adet bulunur. Yarı kombinasyon tuşudur. Genellikle programlar tarafından belirlenen kısayollarda kullanılır. Bir diğer kullanım alanı ise menü seçeneklerini aktif hale getirmesidir.


 d) Alt Gr: Üç görevli kombinasyon tuşudur. Klavyede yer alan bazı tuşlar 3 görevlidir. Örneğin 4 tuşu 4,+ ve $ verilerinin ekrana yansıtılmasını sağlar. İşte Alt Gr ile üç görevli tuşların üçüncü görevleri sağlanır.


 e) Esc: Klavyenin en sol üst kısmında bulunur. Genel iptal tuşudur. Yapılan işlemin iptal edilmesine ve bir önceki işleme dönülmesini sağlar.


 f) Tab: Sekme tuşu olarak bilinir. Klavyede bir adet bulunur. Klavyenin sol tarafında esc ile aynı sütunda bulunur. Temel olarak üç işlevi bulunur. Bunlar; menüler arası geçişi sağlaması, hücreler arası geçişi sağlaması ve atanmış karakter kadar boşluk bırakılmasını sağlamasıdır.


 g) Shift: Klavyede iki adet bulunan bir tuştur. Ctrl tuşu gibi tam kombinasyon tuşudur. Diğer tuşlarla birlikte kullanılır. Harf tuşlarıyla sağladığı kombinasyon harfin büyümesine sebep olur. İki ve üç görevli tuşlarda ikinci görevin yapılmasını sağlar.


 h) Print Screen: Kelime anlamı olarak ekranı yazdırmak için kullanılır. Bu tuşa basıldığında o anki ekran görüntüsü alınır ve daha sonra istenilen bir belgede yapıştırılabilir. Yazıcının aktif olduğu durumlarda ekran görüntüsünün çıktısı alınabilir.


 i) Backspace: Genellikle kelime işlemci programlarında kullanılan bu tuş ile, imlecin solunda bulunan karakterler silinir.


 j) Delete: Backspace tuşuyla aynı işlevdedir. Temel farkı imlecin sağındaki karakterleri silmesidir.


 k) İnsert: Yazılan sözcüklerin arasına karakter eklenebilmesini sağlar. Sözcükte eksik karakterler varsa, sözcük silinmeden düzeltilebilmesini sağlar.


 l) Windows: Genellikle iki adet bulunur. Windows'un bazı sürümlerinde başlat menüsünün açılmasını sağlarken, kombinasyon olarakta kullanılabilir.


 m) Kısayol: Bazı klavyelerde bulunan bu tuş, farenin sağ tuşu ile aynı işleve sahiptir.


 2) Kilitleme Tuşları


 Num Lock, Caps Lock, Scroll Lock, Pause, Sleep, Fn Lock, Wake Up ve Power tuşları bu gruptandır. Şimdi bu tuşları ve işlevlerini inceleyelim;


 a) Num Lock: Sayı kilitleme tuşu olarak bilinir. Klavyenin sağ tarafında bulunan sayısal tuşların işlevini kilitler. Num Lock basılı değilse, sayısal tuşlar yön tuşu işlevini görür.


 b) Caps Lock: Harflerin büyük veya küçük olacağını belirler. Caps Lock basılı ise, harfler büyük olarak ekrana yansır. Basılı değilse harfler küçüktür. Klavyede bir adet bulunur.


 c) Scroll Lock: Ekran hareketini sağlayan tuştur. Temel işlevi imleci hareket ettirmeden ekranın yer değiştirmesini sağlamaktır. Yön tuşları ile birlikte kullanılır.


 d) Pause: Durdur tuşu olarak bilinir. Yapılan bir işlemin durdurulmasını sağlar. Ctrl ile birlikte kullanılırsa, yapılan işlemi sona erdirir.


 e) Sleep: Bilgisayarı uyku moduna alır.


 f) Wake Up: Uyku moduna alınmış bilgisayarı eski haline getirir.


 g) Power: Bilgisayarın kapatılmasını sağlar.


 h) Fn Lock: Bazı bilgisayarlarda kullanılan Fn tuşunun işlevini kilitler.


 3) İmleç Kontrol Tuşları


 Home, End, PageUp ve PageDown tuşlarından oluşan gruptur. Bu tuşların özellikleri şu şekildedir;


 a) Home: Başa git tuşu olarak bilinir. İmleci sayfanın en başına getirir. Ctrl tuşu ile birlikte kullanılabilir.


 b) End: Home tuşunun birebir zıttı işleve sahiptir. İmleci sayfanın sonuna götürür.


 c) PageUp: Bir önceki sayfanın görüntülenmesini sağlar.


 d) PageDown: Bir sonraki sayfanın görüntülenmesini sağlar.


 4) Yazı Tuşları


 Klavye ile yazı yazılmasını sağlayan tuşlardır. Q ve F şeklinde ayrıma tabi tutulabilir. Noktalam işaretleri, boşluk (space) tuşu ve sayı tuşlarıda bu kapsamdadır.


 5) Sayı (Numerik) Tuşlar


 Klavyenin sağ tarafında bulunan rakamlardan, dört işlem tuşları, numlock ve delete tuşundan oluşan gruptur.


 6) Yön Tuşları


 Genellikle backspace, enter, shift üçlüsünün altında bulunan, sağ, sol, yukarı ve aşağı tuşlarıdır. İmleç hareketini sağlar.


 7) Fonksiyon Tuşları


 Klavyenin en üst kısmında bulunan 12 adet tuş takımıdır. Görevleri, program tarafından verilen işlevleri yerine getirmektir. Kombinasyon tuşları ile birlikte kullanılabilir.


 F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11 ve F12 bu gruptandır.


 En çok bilinen üç tuşun işlevi şu şekildedir;


 a) F1: Açık olan programın yardım sekmesini açar.


 b) F2: Yeniden adlandırma işlevine sahiptir.


 c) F5: Yenile işlevinin kısayoludur.


 Bu makaleye hiç yorum yapılmamış, ilk yorum yapan siz olun!